S kršćanstvom su pristigli novi standardi života i smrti (XXIV.tj.čet.)

S kršćanstvom su pristigli novi standardi života i smrti  (XXIV.tj.čet.)

1 Kor 15, 1-11:Petnaesto poglavlje sadrži temelj Pavlove nauke o uskrsnuću koje ima presudnu važnost za vjeru kršćana u otkupljenje i spasenje po Isusu Kristu. Između Kristova uskrsnuća i ljudskog spasenja postoji nužna i bitna veza. Snaga Kristova uskrsnuća prelazi na krštenju u ljude i cilj joj je potpun čovjekov preobražaj i uskrsnuće s dušom i tijelo. Znajući da grčka filozofija niječe uskrsnuće tijela a zastupa samo besmrtnost duše, što je i židovska saducejska sljedba slijedila, Pavao, stoga, svestrano osvjetljuje našu vezu s Kristom i brani uskrsnuće tijela protiv svih onih koji to na bilo koji način niječu. Za Pavla je jasno: Kristova smrt je za naše grijehe i to je povijesna činjenica koju svjedoče još uvijek neki živući. On se ukazao Petru, Dvanaestorici, mnogim učenicima, Jakovu, Apostolima i posljednji kojem se Uskrsli ukazao bio je Pavao. Svjedok ove kršćanske istine je Duh Sveti kojeg Uskrsli daje novozavjetnoj zajednici i on je djelitelj karizmi koje svakodnevno vidimo na djelu. Ono što je važno za Pavla jest, da Kristovo uskrsnuće uključuje i uskrsnuće kršćana, što postaje temeljna istina kršćanstva. Uskrsno tijelo bit će bolje od tijela koje se pokapa. Staro je tijelo materijalno, a novo će biti duhovno i besmrtno, premda uvijek tijelo. Ono će biti toliko sjajnije od staroga koliko je potpuno rascvala biljka sjajnija od smežuranog sjemena iz kojeg je izrasla.

Lk 7, 36-50: Da bi lakše razumjeli današnje Evanđelje, iz gornjeg Pavlova teksta vidimo da se Uskrsli prvo ukazao Petru, a Pavlu posljednjem. I prvi i posljednji za Isusa su važni. Pozvani su dakle i grješnici i pravednici, i Petar i Pavao koji je bio progonitelj Krista, a postao veliki obraćenik i apostol naroda. Sada ćemo lakše razumjeti i današnju zgodu iz Evanđelja. Isus sjedi i blaguje s farizejom. U kuću ulazi poznata grešnica iz grada. Razvija se kratki dijalog između Isusa i žene koja zaplakana i na koljenima cjeliva noge Gospodinu. To se nije svidjelo farizeju, jer se prema standardima života, pravednici ne druže s grješnicima. To su oni rubni, prezreni i odbačeni za koje nema Božjeg milosrđa. Isus ruši te standarde života i postavlja nove standarde: „Nisam došao liječiti zdrave nego bolesne“ Tko je ovdje zdrav a tko bolestan, ili tko je ovdje pravedan a tko grješnik, pokazuje Isusova konačna izjava: Dragi Farizeju, uđoh ti u kuću, nisi mi vodom noge polio, nisi mi poljubac dao..., a pogledaj što je sve učinila ova žena. Njoj su svi grijesi oprošteni jer mnogo ljubi i traži oproštenje, traži obraćenje i spasenje. Nju je vjera njezina spasila. Ona je uskrsnula na život.