Dobro je znati da je Petar uvijek Petar, iz njega izvire snaga zajedništva

Dobro je znati da je Petar uvijek Petar, iz njega izvire snaga zajedništva  (5.vaz.č.)

Dj 15, 7-21: Jučer smo iznijeli Pavlov stav: „Spasenje je Božji dar i zavisi od vjere, odnosno slobodnog prihvaćanja Božjeg dara.“ Stavljati težište na nešto što je povlastica samo Židova, gubi se značenje Kristova Križa, a s njim otključavamo sve staro i novo što nastaje. Zato su Pavao i Barnaba uzašli u Jeruzalem čuti ostalu braću po ovom i drugim pitanjima. Tada je sazvan 'Apostolski koncil'. Petar predsjeda među braćom kao onaj koga je Gospodin postavio na čelo Crkve. Dva su se mišljenja brzo našla na prilično dugoj raspravi. Petar, je na strani Pavla i jasno je pred svima izložio opravdanost otvorenog pristupa poganima. Petar, baš kao i Pavao izriče: „Tko smo mi da stojimo na putu milosti Božje jer i poganima dade Duha Svetoga kao i nama. Zato između njih i Židova pred Kristom ne treba praviti nikakve razlike. Tko smo mi da iskušavamo Boga, stavljajući učenicima na vrat jaram kojega ni oci naši ni mi ne mogosmo nositi? Vjerujemo, naprotiv: po milosti smo Gospodnjoj spašeni, baš kao i oni.“ Svi su se složili s Petrovom odlukom . Pogani mogu postati kršćani, bez ikakvih uvjeta i ograničenja. Zaključimo jasnim stavom: Crkva ima rješavati neriješena pitanja u bratskom dijalogu sa svrhom očuvanja jedinstva kršćanske zajednice.

Iv 15, 9-11: Apostoli su u duhu Kristove oporuke u slici 'Trsa i loze' , uvažavaju 'Božansku hijerarhiju' i u tom duhu rješavaju novonastala pitanja. Kristove riječi: „Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj.“ Snaga zajedništva je ljubav.