„Bog se oholima protivi, a poniznima daje milost.“

„Bog se oholima protivi, a poniznima daje milost.“   (ut.7.tj.k.g.II.)

Jak 4 1-10: Kada Jakov navodi primjere dobre vjere i dobrog djela, on uvijek ima pred sobom kršćane, ali i predvoditelja kršćanske zajednice. Posljedice pomanjkanja dobre vjere i dobrog primjera nisu male, i nikako se ne bi trebale naći na životima koji su se odlučili u ljubavi, mudrosti i pravednosti služiti u novom Božjem svijetu. Ne ispušta Jakov niti jednog trenutka Isusovu poruku: „Po njihovim plodovima ćete ih prepoznati.“ Tako oruđe kojim se kršćanin služi poput jezika mora biti čisto, poput mudrosti mora biti milostivo i mirotvorno. Kršćanski se život i njegove želje moraju izdići iznad ljudskih rasuđivanja. Ako tako nije vrlo brzo izbijaju sukobi i ratovi. Prisutnost starih poganskih navika, poput sebičnosti, uvijek dovodi do podjela među ljudima i čine ih jako nesretnima. A takav duh življenja protivan je duhu blaženstva. Tako se Jakov poziva na staro pravilo: „Bog se oholima protivi, a poniznima daje milost.“ Svako suđenje brata i sestre već je pod osudom Zakona Božjega koji je vrhovni zakonodavac i sudac. Nitko nije gospodar ni svog vlastitog života, a kamo li života bližnjega.

Mk 9,30-37: Danas u Evanđelju imamo posljednje Isusove upute prije negoli stigne u Jeruzalem gdje ga čeka smrt. Drugi put Isus upozorava: Evo što je svijet, došlo je vrijeme da i to vidite. „Sin Čovječji predaje se u ruke ljudima. Ubit će ga, ali će on, ubijen, nakon tri dana ustati.“ Među učenicima isplivava napast u pitanju, tko će među njima biti 'šef', tj. 'najveći'. A Isus proniče kriva razmišljanja i kaže: „Tko god želi biti prvi, neka bude zadnji od sviju i poslužitelj svima!“ Načelo Evanđelja ne prepoznaje gospodara, nego samo slugu. I odnosi među ljudima moraju biti slični odnosima među socijaliziranom djecom. Dakle, nitko sebičan ne može postati veliki kršćanin. Treba prvo mjesto dati drugima, a sam sjesti na posljednje. To je puni razvoj kršćanske osobnosti. Najveća je čast služiti, a ne gospodariti.