Kad je netko Božji čovjek i Bog je na njegovoj strani

Kad je netko Božji čovjek i Bog je na njegovoj strani (pet.2.tj.k.g.II.)

1 Sam 24, 3-21: U prethodnim poglavljima ove knjige, Davida smo ostavili, kako primoran od Šaula bježi, na putu prema zemlji svoga plemena, Judeji. Tu nađe privremeno sklonište u jednoj spilji nedaleko od svoga rodnoga grada Betlehema. David je zaista vješt ratnik i političar, ništa ne prepušta slučaju. U svom zavičaju mogao se nadati pomoći rodbine i znanaca. Oni još uvijek pamte njegova djela kad je bio u Šaulovoj pratnji. Očekivanja mu se nisu izjalovila, mnogi su mu ponudili pomoć, dok su drugi odlučili postati sljedbenici boreći se zajedno s njime. Za kratko vrijeme, David je sakupio malu vojsku od četiri stotine ljudi. Uglavnom su momci siromašnih obitelji izloženi da postanu robovi jer nisu imali odakle vraćati dug. David je postao vojskovođa plaćeničke vojske koja je štitila sela i gradove od Filistejaca, a oni su za uzvrat darivali Davidovu vojsku. Kralj je sve više ljut zbog uspjeha svoga takmaca David, organizira pohod kako bi ga zarobio. Iako je šaul imao daleko brojniju vojsku, David je mnogo iskusniji ratnik i dobro je poznavao teren. Saznavši da ga Šaul progoni, pravio se da bježi u pustinju. Potom se vrati. Kad je pala noć, uđe s Abišajem, jednim od svojih najpouzdanijih vojnika, u Šaulov tabor. Šaul je bio u dubokom snu. Mogao ga je ubiti i postati kralj, ali ne, poštedio je život Šaulu, uzevši mu samo koplje i vrč te dio njegova ratnog skuta. Iako je Šaul zaista postao neprijatelj Davidu, David ne želi proliti krv Šaula, ipak je on Božji pomazanik. Kad je to uvidio Šaul i sam priznaje: „Pravedniji si od mene... Sada pouzdano znamo da ćeš biti kralj“. Kao da će s Davidovm ići NOVO VRIJEME, vrijeme Duha, ljubavi i zahvalnosti. Kao da Duh potiče, pazite: svi ste djeca Božja. Zakon je dopustio Davidu da u obrani vlastitog života u samoobrani i ubije Šaula, ali ne, u Davidovu postupku otkriva se duboko poštovanje prema kralju koji je Gospodnji pomazanik. Šaul je pred takvom dobrotom i ljubavlju, glasno zaplakao. Kao da su shvatili da je to odnos oca i sina, odnos prijatelja i bližnjih, odnos onih koji su u SAVEZU. A Savez se čuva, u njemu je treća stranka Duh Božji.

Mk 3, 13-19 „Uziđe Isus na goru i pozove koje sam htjede.“ Ovaj tekst podsjeća na Mojsija koji se uspeo na goru Sinaj da bi primio Božji Zakon i Savez (Izl 19), a na gori Sinaj je svečano proglasio Savez, okružen odabranim starješinama (Izl 24). Prema okolnostima koje podsjećaju na Stari Savez očito je potreba duboke obnove Saveza. Obnova nije u tome što nije dobro nešto napisano, nego način na koji se Zakon i Savez održavaju. Ljudi nisu robovi nego djeca Božja. Djeca koja žive u Duhu s Ocem. Duhu koji živi u ljudskom životu. Isus je na Gori s novim odabranicima-apostolima. Dok Isus na Gori moli za odabir dvanaestorice, kao da ima pred očima molitvu Davida (Ps 18): „Ljubim te, Gospodine, kreposti moja! Gospodine, hridino moja, utvrdo moja, spase moj; Bože moj, pećino moja kojoj se utječem...“ Nazire se novi Duh ljubavi za život Novoga Saveza.