Kristova božanska razina sve svjetovno stavlja na pravo mjesto

Kristova božanska razina sve svjetovno stavlja na pravo mjesto (22.tj.sub.)

Kol 1, 21-23: Nakon što smo jučer vidjeli u Pavlovom „Kristološkom himnu“ istaknutu osobnost i ulogu Isusa Krista u ovom stvorenom svijetu, danas vidimo, kako Pavao vidi svrhu Mesijinog djelovanja, te ističe kako su Kološani postali dionici Kristovog otkupiteljskog djela. Tako, Pavao, nasuprot krivim učenjima lažnih proroka ovoga svijeta, postavlja evanđelje koje „Riječ istine“. A Kološani već posjeduju duboko poznavanje Istine, time što im je predočen Božji plan o svima u Kristu. Nikakva svjetovna počela nemaju vlasti nad Kološanima jer kršćani su oslobođeni od vlasti mraka i preneseni su u Kraljevstvo ljubljenog Sina Božjeg. Oni su postigli pomirenje po njemu i on je iznad svih. Oni koji vjeruju u njega ne trebaju brinuti o čistim i nečistim jelima i piću jer će ih Krist po svojoj smrti privesti svete i bez mane pred Boga. Blagdani, mlađaci i subote su samo sjene stvari koje će doći, a bit pripada Kristu.

Lk 6,1-5: Nakon jučerašnjeg Lukinog izvještaja u kojem farizeji postavljaju kontroverzno pitanje posta između farizeja i Isusovih učenika, Luka, u današnjem evanđelju iznosi Isusov stav o pitanju subote. O čemu se radi? Naime, kada je Isus jedne subote prolazio poljem, učenici koji su ga slijedili, trgali su klasje i jeli zrnje. Farizeji vidjevši to, ili čuvši o tome, upozore učenike da je i to zabranjeno u subotu kao i svaki drugi posao u polju. Budući je Isus mirno gledao na takvo ponašanje svojih učenika, pitaju prvo njega kao učitelja, i Isus im odgovara. Isus ih podsjeća na pripovijest iz Prve knjige o Samuelu (21, 1-7), prema kojoj su također David i njegovi pratioci prekršili zabranu iz Levitskog zakonika (24,5-9) i jeli posvećene hramske kruhove, jer su bili gladni. David je sam uzeo od toga i dao pratiocima, tako da je i on prekršio zakon. Stoga, ako se to već David usudio, koliko tek više smije Isus u svojoj božanskoj svemoći prekršiti uredbu o suboti. „Subota je stvorena radi čovjeka. A Sin čovječji gospodar je subote.“ Ovom izjavom Isus naglašava Mesijinu božansku svemoć. Isus je više od Davida, on kao Gospodin, stoji iznad zapovijedi o suboti i nad Torom (židovske naziv za knjige SZ).