Neće oni izvući svojih vratova...Svjetlo Božje riječi je među ljudima

Neće oni izvući svojih vratova... (21.7.2018.)

Mih 2, 1-5: Prorok Mihej vrši svoje proročko poslanje u Kraljevstvu Jude. Dok dvojica proroka, Amos i Hošea, djeluju u Sjevernom kraljevstvu, Mihej i Izaija djeluju u Judeji. O njemu znamo da je djelovao u vrijeme judejskih kraljeva Jotama, Ahaza i Ezekije (740-687. prije Kr.). Razloge njegovog proročkog djelovanja možemo vidjeti i svrstati u tri teme. Svakako najznačajnija preokupacija djelovanja je prosvjed protiv društveni nepravdi. Kao Božji narod trebao bi pokazivati ljubav, milosrđe i poniznost koja će ih noću odvoditi na bdijenje i molitvu, oni smišljaju nedjelo i snuju zlo na posteljama svojim. „Zažele li polja, otimaju ih... čine nasilje čovjeku ... i posjedu njegovu“. Naime, radi se o dugovima koje sirotinja nije mogla vratiti, a onda im oduzimaju kuće i posjede i pretvaraju svoje sunarodnjake u roblje. Nekad su Izraelci bili robovi drugima, a sada sami svoje Izraelce pretvaraju u dužničko roblje. Božji planovi sada uključuju njihovu kaznu. Bog će se opet poslužiti stranim zavojevačima kao oruđem u svojim rukama, i to je druga tema proroka Miheja. On nagovješćuje skoru propast koja će zadesiti najprije Samariju, a onda i Jeruzalem. Prorokove su riječi jako strašne kad kaže: “Neće oni izvući svojih vratova, niti će hoditi ponosno... na vratima je tužaljka i rugalica 'sve je propalo'.“ I ono što je najgore Jeruzalem će izgledati kao preorano polje, a Gora Doma Gospodnjega postat će uzvisina obrasla šilbljem. Kao i kod drugih proroka, tako i kod Miheja, pojavljuje i treća tema protkana nadom spasenja. Ona je povezana s povratkom Božjem zakonu i poštivanju Božje riječi. Ponovo će Jeruzalem procvasti i postati središte svjetla kojem će hrliti svi narodi da čuju Božju riječ.

Mt 12,14-21: Konačno svjetlo Riječi Božje je među ljudima. Neprijatelji odasvud, a Isus dok ga vrebaju da ga uhite, nastavlja miro svoje djelo kao tihi Sluga Gospodnji. Mnoštvo je ljudi za njim, a on ih sve ozdravlja, jer se moraju ispuniti riječi proroka Izaije o 'Sluzi Jahvinom', koje upravo danas čujemo u Evanđelju. „Evo Sluge mojega... miljenika duše moje... naviještat će pravo narodima... neće mu se glasa čuti... a Ime njegovo nada je narodima.“ I tako, dok ga svćenički glavari i pismoznaci odbacuju, on s mnogo ljubavi djeluje u prilog siromašnih i bolesnih. On viče: „Dođite k meni svi koji ste skršena srca...“ Možemo zaključuti, kako su sva proroštva na Isusu Ispunjena, a sve što je Isus predskazao u svojoj božanskoj Objavi, što se odnosilo na vrijeme do danas, ispunjeno je.