Bog ne želi mir pod svaku cijenu

Bog ne želi mir pod svaku cijenu (16.7.2018.)
Iz, 10-17:
Prorok Izaija, kao i prorok Amos (5,21-27), okomljuje se na izvanjsko vršenje obreda kojemu ne odgovara nutarnji osjećaj. Prorok će još jednom progovoriti o ovoj temi u 29,13-14 i to izrazima koje će Isus primijeniti na farizeje (Mt15,8-9). Teško je Izaiji gledati ništavne žrtve i prinose koji su poput onih koje činila Sodoma i Gomora. Gotovo sve što je vezano za svetkovine i blagdane nije podnošljivo jer nedostaje iskrenost i pravednost u višim slojevima društva. Preziranje siromaha i udovica govori o novoj vrsti ropstva, ovaj put ne od Egipćana, nego od Izraelaca. Izvana je sve izgledalo savršeno, ali nepravde i trpljenja su na svakom koraku. Zbog toga Božja srdžba izbija u prorokovim riječima pa kaže: „Mlađake i svetkovine vaše iz sve duše mrzim – teški su mi, podnijet ih ne mogu... Molitve samo množite, ja ne slušam. Ruke su vam u krvi ogrezle.“ Riječi „ruke su vam u krvi ogrezle“ jednake su sudskoj presudi o krivnji. Božji sudac daje posljednju priliku. Umjesto da krivac bude osuđen, Izrael dobiva uvjetno pomilovanje u riječima: „Pravdu tražite, ugnjetenom pritecite u pomoć, siroti pomozite do pravde, za udovu se zauzmite.“ Društvena pravednost se mora vidjeti, jer Bog ne želi mir pod svaku cijenu, mir s pravednošću, milosrđem i ljudskim dostojanstvom. No, ako je potrebno, krivac će itekako odgovarati.

Mt 10, 34-11,1:
U završetku svog 'govora o poslanju', Isus nagovješćuje patnju i podjelu. Kao i kod Proroka tako i kod Isusa, Božji put katkada izgleda jako naporan, pa čak nemiran i u obiteljskom okruženju. Tako Isus kaže: „Ne nisam došao donijeti mir, nego razdjeljenje (mač).“ Ovdje moramo pojasniti riječi, naime, Isus je „znak osporavan“ (Lk 2,34) koji ne želi razdor, ali ga neizbježno donosi jer od ljudi traži opredjeljenje. I ovdje treba istaknuti da nije riječ o miru pod svaku cijenu, nego o miru s jednostavnom odlukom o nasljedovanju Isusa. To je ustvari mač savjesti. Tako Isus govori kakva je savjest „proroka“ i „pravednika“, drugim riječima ' misionara' i 'kršćanina'. Oni su ti navjestitelji koje Isus šalje govoriti u njegovo ime. I tko njih prima, prima Njega samoga.