Božja snaga i moć osvjetljuje lice zemlje

Božja snaga i moć osvjetljuje lice zemlje (9.4.2018.)

Dj 4, 23-31:Djela apostolska očituju kako su sva djela koja čine apostoli 'djelo Duha Svetoga kojeg Isus u svim potrebnim trenucima spušta svojima, kao snagu i mir. Da je cijelo sv. Pismo prožeto nadahnućem Duha Božjega vidi se i iz današnje 'apostolske molitve': „Gospodine ti si sve stvorio, ' tvoj Duh lebdi na svime'... još davno si na usta sluge svoga Davida po Duhu Svetom rekao: Zašto se narodi, knezovi, kraljevi dižu protiv Gospodina...“ Urotu snuju i negdašnji neprijatelji Herod i Poncije Pilat, hoće reći, pun je svijet Heroda i Poncija Pilata. Ali ti, Gospodine, pruži svoju desnicu i zakrili one koji tvoju riječ navješćuju i koji čine čudesa i znamenja u 'ime svetoga Sluge tvoga Isusa'.Očito je da, učenici primivši snagu Duha Svetoga žele još snažnije biti svjedoci Kristova uskrsnuća. U molitvi se isčitava snažni izraz Božje moći, koja rasvjetljuje njihov razum i srce. Silno time privlače na sebe pozornost i riječju i djelom. Duh Sveti daje riječ Petru, jača njegovu vjeru i vjeru svih učenika, osnažuje njihov poziv i njihovu misiju da krenu po svem svijetu. Vidno je kako Božja snaga i moć osvjetljuje lice zemlje.

Iv 3, 1-8:
Rabi, pita još jednom Nikodem Učitelja svog: „ ... Ti si od Boga došao kao učitelj jer nitko ne može činiti znamenja kakva ti činiš ako Bog nije s njime.“ Zanimljiv je Isusov odgovor: „ Zaista, kažem ti: tko se ne rodi nanovo, 'odozgor' ne može vidjeti kraljevstva Božjega.“ Nikodem, i ovaj put, provjerava Isusovo poslanje, dok Isus želi otkriti potresnu istinu: čovjek nužno mora imati novo rođenje. To rođenje odvija se kao duhovno rođenje po vodi i Duhu Svetome. Za Nikodema, to je potpuno novi svijet, to je potpuni preobražaj i 'novo rođenje, koje Gospodin traži. Sve prijašnje mora uminuti i gle 'sve novo mora nastati' Otvara se pogled na 'starog i novog čovjeka' kako će to kasnije Pavao u poslanici Efežanima temeljito razraditi. Zaključak je Isusov jasan: Ne čudi se što ti rekoh: „Što je od tijela rođeno, tijelo je, što je od Duha rođeno, duh je.