Uskrsli Gospodin iz 'stope u stopu' prati Petra u njegovom djelovanju

Uskrsli Gospodin iz 'stope u stopu' prati Petra u njegovom djelovanju (6.4.2018.)

Dj 4,1-12:Nakon ozdravljenja hromog, te 'Prvog i Drugog Petrova govora', mnogi su prihvatili apostolov nauk. Saduceji koji su slušali Petra, tvrde da nema uskrsnuća tijela, pa tako i Isus nije uskrsnuo, stoga su zajedno sa svećenicima priveli Petra i Ivana u tamnicu, gdje su prenoćili. Sutra dan su izvedeni pred Veliko vijeće i podvrgnuti ispitivanju: „Kojom snagom ili po kojem imenu vi to činite. Svrha pitanja bila je da se dvojica apostola prestraše, ali je Petar, pun Duha Svetoga, odvažno uzvratio. Čitav Izraelov narod mora znati da je to čudo bilo načinjeno „po imenu Isusa Krista Nazarećanina, kojega ste vi raspeli, a kojega je Bog uskrsio od mrtvih. Nema, naime, nijednog drugog imena pod nebom po kojem se možemo spasiti.“
Petar je svojim odgovorom doveo suce u nepriliku. Oni, s jedne strane, nisu htjeli priznati onoga Isusa kojega su predali u smrt, kako je to naglasio Petar, a s druge pak, mnoštvo svijeta, koje je bilo očevidac čuda, uistinu je bilo golemo. Stoga su se opredijelili za jedno srednje rješenje: oslobodili su apostole, ali su im strogo naredili da više ne govore o Isusu.

Iv 21, 1-14:Nakon više očitovanja uskrslog Gospodina, apostoli sada lako prepoznaju Isusa gotovo u svim situacijama. Okolnosti današnjeg Evanđelja prikazuju prostor i posao kojim su se apostoli bavili na početku svog odabranja za apostole. Oni su u Galileji na Tiberijadskom jezeru, love ribu. Ivan se jako dobro prisjeća mnogih detalja, pa čak i broja riba koje su na Isusov nalog ulovili. Za apostola Ivana i ovaj put je važno da Petar prvi ispliva na obalu pozdraviti Gospodina. Gdje god je imao priliku istaći Petrov primat, on ga ističe. Predskazuje i Petrovu smrt na križu, baš onako kako je i njegov Učitelj završio svoj život. On svoje Evanđelje završava tako što potvrđuje istinitost onoga što je napisao.